icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Næringsliv   ›   Aktuelt om næring
vgs1

  

Ås-elever ga løsningsforslag på næringsutviklingsoppdrag

Hvordan kan Ås kommune tiltrekke seg bedrifter og eiendomsutviklere som vil investere i næringseiendom? Det har elever ved Ås videregående skole forsøkt å gi svar på. Ås har mange fortrinn, men det krever arbeid å realisere potensialet.

Elevene i faget markedsføring og ledelse har laget hver sine markedsføringsstrategier rettet eiendomsutviklere og kompetansebedrifter. De drøftet hvilke virksomheter som vil dra nytte av å være lokalisert i nærhet til Campus Ås og hvilke tiltak Ås kommune må gjøre for å lykkes med få etablert virksomheter i Ås. Oppgaven tok utgangspunkt i Ås kommunes næringsstrategi og ble gjort i samarbeid med kommunens næringsrådgiver. 

Ås har mange fortrinn
Besvarelsene pekte på nødvendigheten av å ha attraktive næringsarealer og lokaler tilgjengelig og at Ås må framheve sine fortrinn som blant annet omfatter nærhet til Oslo, hovedfartsårer som E6, E18 og jernbane, lavere priser enn i hovedstaden og ikke minst fagmiljøene ved Campus Ås. Forskermiljøene på Campus Ås kan tiltrekke kompetansebedrifter til Ås og vil blant annet være attraktive for studentene etter endt utdanning.

Kvalitetene bør kommuniseres direkte til eiendomsutviklere og bedrifter, blant annet innen miljøteknologi, fornybar energi, landbruk og mat, veterinærmedisin og konsulentselskaper via mail, sosiale medier og møtevirksomhet.

Krever en aktiv kommune
Elevene trakk også fram kommunens mulighet til å spille en aktiv rolle i å utvikle næringseiendommer. Kommunen har et pågående arbeid med en områdereguleringsplan for Ås sentrale områder og vil her legge til rette for både bolig og næring, slik at utbyggere senere kan utvikle eiendommer. Kommunen kan også vurdere å utvikle egne tomter og eiendommer. Kollektivtransporten bør dessuten få et bredere tilbud og Bygdebikeordningen bør utvikles.

Videre må kommunen legge til rette for et aktivt og attraktivt Ås sentrum med et større mangfold av underholdningstilbud, handel og service enn hva vi har i dag. Det er nødvendig å utvide sentrum og trekke mennesker dit for å starte butikker og andre virksomheter. Små og grønne nisjebutikker vil skape et variert tilbud. Virksomheter som er miljøbevisste eller kun selger varer som er fairtrade-merket vil trolig finne et stort marked blant studentene.

Partnerskap
Oppdraget om næringsutvikling er forankret i en partnerskapsavtale som Ås kommune og Ås videregående skole har inngått for perioden 2018-2021. Formålet med avtalen er å utvikle ideer og samarbeidsformer mellom Ås kommune og Ås vgs. Skolen ønsker virkelighetsnære lærefag som gir god innsikt i arbeids- og næringsliv. For kommunen er det viktig å samhandle med eksterne aktører som vil bidra til utvikling av lokalsamfunnet.

Kommunen vil trenge nye ansatte med relevant og solid kompetanse for å utvikle sine tjenester og kan være med på å forme denne arbeidskraften blant annet gjennom å ta imot lærlinger og gjennom oppdrag. Samarbeidet skal med andre ord legge forholdene til rette for å styrke elevenes utdanning og mulige yrkesvalg og for å utvikle Ås som et kunnskaps- og kultursenter i regionen.