icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barn, unge og familie   ›   Avlastning og omsorgstjenester til barn og unge
  

Ljungbyveien

Ljungbyveien er hovedsaklig et avlastningstilbud til barn og unge under 18 år, men også for de over 18 år som ikke har flyttet for seg selv.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 64 96 22 90/ 64 96 22 91
Ljungbyvn.17, P.b. 195 1431 Ås
Virksomhetsleder: Kari Ørsal Vigstad
Avdelingsleder: Stina Stenmarck

Om Ljungbyveien

Avlastningsboligen er et tilbud og et forebyggende tiltak til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid for hjemmeboende barn. Tjenesten gis til familier som bor eller oppholder seg i Ås kommune.

Tjenesten skal bidra til at det enkelte barnet skal oppleve trygghet, omsorg, mestring og mulighet til en aktiv og positiv tilværelse blant annet gjennom:

 • Hjelp og opplæring i ADL-ferdigheter og positiv atferd
 • Bistand til å ivareta egen helse
 • Bistand til deltakelse i aktiviteter
 • Trening og opplæring i sosiale ferdigheter
 • Bistand til opprettelse av ansvarsgruppe og individuell plan

Hva kan du forvente av oss:

 • Skriftlig vedtak etter at søknaden er behandlet av forvaltningsenheten
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi tilbyr et miljø som stimulerer barnet
 • Vi utarbeider en tiltaksplan på bakgrunn av utfordringer og behov, og revurderer ved endringer
 • Vi vektlegger mestring, selvstendighet og god livskvalitet
 • Vi bistår med å praktisere brukerens livssyn

Hva forventer vi av deg:

 • Et aktivt samarbeid mellom foresatte og avlastningboligen
 • At nødvendige hjelpemidler er tilgjengelige
 • At taushetsplikten respekteres