icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Gifte seg i Ås kommune   ›   Reglement for vigsler i Ås
  

Reglement for vigsler i Ås kommune

Reglement fastsatt av kommunestyret 13.12.2017 

1. Vigselsmyndighet i Ås kommune 

Vielser foretas av ordfører eller varaordfører. Vielser kan også foretas av rådmannen. 

2. Hvem kan vies i Ås kommune? 

Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge kan vies i Ås kommune. For å kunne vies må det foreligge gyldig prøvingsattest fra folkeregistermyndigheten (skjema finnes på skatteetatens hjemmeside).  

3. Sted for vielse 

a) Vielsen foretas normalt i Ås rådhus og kulturhus. Det legges til rette for en høytidelig seremoni.

b) Vielsen kan unntaksvis foretas på sted brudeparet selv har valgt. Ås kommune (vigsleren) forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen. 

4. Tidspunkt for vielse 

Ås kommune åpner for vielser en dag pr. måned, primært ukedager innenfor kommunens normalarbeidstid. I måneder med stor pågang (mai-august) kan dette økes.  Ordfører/varaordfører fastsetter dager for vielser for et kalenderår om gangen.  Ordfører/varaordfører har myndighet til å gjøre endringer i oversikten over dager. Normalt tilbys vielser en fredag i måneden i perioden september til mai, og to fredager i juni og august. 

5. Rammer for vielsen 

Ås kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres og bestilles av brudeparet selv. 

6. Kostnader knyttet til vielsen 

6.1 Vielsen er gratis når den gjennomføres i kommunens faste lokaler innenfor normal kontortid. For vielser utenfor normal kontortid og/eller utenfor kommunens betales fastsatt gebyr.

6.2 Lokaler: Bruk av kommunens faste lokaler til vielsesseremonien er gratis for kommunens innbyggere. Utenbygds par betaler fastsatt gebyr for leie av vigselslokalet. En eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet selv. 

6.3 Rammer for vielsen: Kostnader til pynt og dekorasjoner dekkes av brudeparet selv. 

6.4 Øvrige innslag i vielsen: Kostnader til musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av brudeparet selv. 

6.5 Vielse utenfor kommunens grenser: Dersom brudeparet ønsker å vies utenfor kommunens grenser, men at vigsleren skal være fra Ås kommune, må dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke reiseutgifter for vigsleren og andre merutgifter dette medfører for kommunen. 

7. Rutine for gjennomføring av vielser 

Rådmannen har myndighet til å fastsette rutiner for gjennomføring av vielser i Ås kommune. 

8. Informasjon om reglement og rutiner 

Reglement og rutiner for vigsler i Ås kommune kunngjøres på Ås kommunes hjemmesider.