icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Skatt og avgifter   ›   Eiendomsskatt
Ås rådhus inngang Skoleveien

Fristen for å søke om fritak for eiendomskatt er 1. oktober året før

Vi minner om at fristen for å søke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §7 er alltid 1. oktober. Mer informasjon finner du her. Søknadsskjema på neste side.

Publisert: 30. august 2017
Ås kulturhus

Informasjon om eiendomsskatten

Ås kommune har eiendomsskatt på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum og skattesatsen er 7 promille av eiendomsskattetaksten på eiendommen.

Publisert: 22. februar 2016