icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skatt og avgifter   ›   Eiendomsskatt
Kroken_front_red

Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelisten

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt (Sak 20/01451) for 2021, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, er en eiendomsskatteliste lagt ut til offentlig gjennomsyn fra 31. mars. Listen vil ligge tilgjengelig i 3 uker.

Publisert: 29. mars 2021
Det er taksten på eiendommen din som avgjør hvor mye du skal betale i eiendomsskatt. De fleste eiendommer har fått vedtatt boligverdi fra Skatteetaten. Denne vil være grunnlag for taksten for de fleste. Du finner boligverdien i skattemeldingen for 2019.   Eiendommer og boliger som ikke har fått vedtatt boligverdi av Skatteetaten, vil bli taksert ved utvendig befaring innen 1. april 2021.

Eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i Ås

Kommunestyret i Ås har vedtatt at det innføres eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i Ås kommune fra 2021.

Publisert: 11. desember 2020