icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Næringsliv   ›   Aktuelt om næring
Ås rådhus

Ås rådhus

  

Mer informasjon om skatt på næringseiendommer

Ås kommune har i brev av  8.01.2014 sendt ut varsel om taksering til alle skattepliktige næringseiendommer.

Dette er en masseutsendelse der adresser er hentet ut fra Ås kommunes matrikkel, til alle adresser med eiendommer som er registrert som næringseiendom. Dersom eiendommen det gjelder ikke er en næringseiendom etter eiendomsskattelovens definisjon, vil takseringsfirmaet registrere dette og det vil heller ikke bli utskrevet eiendomsskatt. Dette vil også bli rettet i Ås kommunes eiendomsdatabase.  Med dette får kommunen ajourholdt sitt eiendomsregister.

Eiendomsskatteloven finner du her:

 http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29

§ 4 definerer hvilke eiendommer som skal ha eiendomsskatt. § 5 definerer eiendommer som ikke skal ha eiendomsskatt. § 7 definerer eiendommer som kan unntas av kommunestyret. Eiendommer som er aktuelle for fritak skal uansett takseres. Deretter legges det frem en egen sak for kommunestyret med oversikt over eiendommer som kan unntas. Kommunestyret avgjør hvilke eiendommer som skal unntas eiendomsskatt.