Møter og saksdokumenter

Omtrent en uke før møtet holdes, kan du klikke på møtedatoen i kalenderen for å se møtested, tidspunkt og aktuelle sakspapirer.  Alle møter i kalenderen er åpne for publikum.

Møteplan 2021 (PDF)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 27
10
21
31
25
13
10
Barn og unges kommunestyre
Eldrerådet 19
2
13
25
17
28
2
Formannskapet 19
27
17
10
21
2
25
13
20
10
24
Hovedutvalg for helse og sosial 20
3
14
26
18
29
3
Hovedutvalg for næring og miljø 19
2
13
25
17
28
2
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20
28
3
14
26
18
29
3
Hovedutvalg for teknikk og plan 20
3
14
26
18
29
3
8
Kommunestyret 10
24
5
16
30
20
24
9
Kontrollutvalget 2019-2023 26
9
20
1
24
12
23
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 19
2
13
25
17
28
2
Ungdomsrådet 19
2
13
25
17
Utvalg for kommunale byggeprosjekt 21
4
4
15
27
19
30
4
Valgstyret 10