icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter
  

Møter og saksdokumenter

Omtrent en uke før møtet holdes, kan du klikke på møtedatoen i kalenderen for å se møtested, tidspunkt og aktuelle sakspapirer.  Alle møter i kalenderen er åpne for publikum.

Møteplan 2021 (PDF)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 2011-2015 29
5
9
14
11
27
8
5
Formannskap 2011-2015 29
12
5
9
14
11
27
8
22
5
19
3
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 22
26
2
7
4
20
24
5
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 22
26
2
7
15
4
20
16
24
7
5
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2011-2015 23
27
13
3
8
5
21
25
16
6
11
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2011-2015 21
25
1
6
3
19
23
4
Kommunestyret 2011-2015 12
19
23
27
18
10
22
19
10
Plankomiteen 2011-2015 16
6
10
15
12
26
9
6
27
11
Ungdomsrådet 2013-2016 25
1
6
3
19
23
4
11
Valgstyret 27
5
Ås eldreråd 2011-2015 21
25
1
6
3
19
23
4