icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter
  

Møter og saksdokumenter

Omtrent en uke før møtet holdes, kan du klikke på møtedatoen i kalenderen for å se møtested, tidspunkt og aktuelle sakspapirer.  Alle møter i kalenderen er åpne for publikum.

Møteplan 2021 (PDF)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 2011-2015 28
4
15
27
20
2
8
5
Administrasjonsutvalget
Barn og unges kommunestyre 3
Formannskap 2011-2015 28
4
15
27
28
3
20
8
21
Formannskapet 5
18
9
Hovedutvalg for helse og sosial 4
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 21
25
8
20
19
7
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4
10
25
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 21
25
8
20
19
7
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2011-2015 1
2
22
26
18
9
21
19
7
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 4
3
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2011-2015 20
24
7
19
18
6
3
Kommunestyret 21
18
9
Kommunestyret 2011-2015 11
18
29
10
2
21
Kontrollutvalget
Plan- og byggekomiteen 10
Plankomiteen 2011-2015 8
12
5
26
7
4
11
13
24
8
15
12
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsrådet 2013-2016 20
24
7
19
18
6
3
Valgstyret 27
Ås eldreråd 2011-2015 20
24
7
19
18
6
3