icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter
  

Møter og saksdokumenter

Omtrent en uke før møtet holdes, kan du klikke på møtedatoen i kalenderen for å se møtested, tidspunkt og aktuelle sakspapirer.  Alle møter i kalenderen er åpne for publikum.

Møteplan 2021 (PDF)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 25
1
5
10
14
30
11
8
13
Barn og unges kommunestyre 7
Eldrerådet 17
14
28
2
6
22
26
31
Formannskapet 1
25
1
15
5
19
10
14
30
11
25
8
22
Hovedutvalg for helse og sosial 18
15
29
3
7
23
27
1
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18
15
29
3
7
23
27
1
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 19
16
30
4
8
24
28
2
20
7
Kommunereformgruppen 11
25
Kommunestyret 1
15
19
23
21
6
25
22
13
Kontrollutvalget 24
7
14
9
13
12
31
12
Plan- og byggekomiteen 18
15
29
3
7
23
9
1
14
6
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 17
14
28
2
6
22
26
31
Ungdomsrådet 17
14
28
2
6
22
26
31
Valgstyret 25
10