icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter
  

Møter og saksdokumenter

Omtrent en uke før møtet holdes, kan du klikke på møtedatoen i kalenderen for å se møtested, tidspunkt og aktuelle sakspapirer.  Alle møter i kalenderen er åpne for publikum.

Møteplan 2021 (PDF)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 30
13
24
27
28
16
13
Barn og unges kommunestyre 28
Eldrerådet 22
5
9
21
20
8
5
Formannskapet 16
30
13
24
5
28
16
23
13
20
11
Hovedutvalg for helse og sosial 23
6
10
22
18
21
9
6
Hovedutvalg for næring og miljø 5
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23
6
10
22
18
21
9
6
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 24
7
1
11
13
22
20
22
26
10
Hovedutvalg for teknikk og plan 7
5
Klima- og miljøutvalg 22
5
9
21
20
8
Kommunereformgruppen
Kommunestyret 1
13
27
8
19
4
23
Kommunestyret 23
20
11
Kontrollutvalget 29
5
23
3
11
3
22
Kontrollutvalget 2019-2023 26
Plan- og byggekomiteen 23
6
10
23
21
9
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22
5
9
21
4
20
8
5
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Ungdomsrådet 21
4
8
20
19
7
4
Utvalg for kommunale byggeprosjekt 6
Valgstyret 20
10