icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter
  

Møter og saksdokumenter

Omtrent en uke før møtet holdes, kan du klikke på møtedatoen i kalenderen for å se møtested, tidspunkt og aktuelle sakspapirer.  Alle møter i kalenderen er åpne for publikum.

Møteplan 2021 (PDF)

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Ad hoc utvalg - reglementer 4
25
10
26
16
17
31
Ad hoc utvalg - økonomi 29
24
11
23
15
29
11
18
Administrasjonsutvalget 29
11
29
25
2
14
11
Barn og unges kommunestyre 30
Eldrerådet 21
3
21
26
25
6
3
Formannskapet 29
4
11
25
29
13
3
2
14
21
11
25
Hovedutvalg for helse og sosial 22
4
22
27
26
7
4
Hovedutvalg for næring og miljø 21
3
21
26
25
6
3
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22
4
22
27
26
7
4
Hovedutvalg for teknikk og plan 1
22
4
22
27
16
26
7
4
9
Kommunestyret 12
25
15
19
17
16
21
25
10
Kontrollutvalget 2019-2023 28
10
28
26
9
1
13
24
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 21
3
21
26
25
6
3
Ungdomsrådet 20
3
21
26
25
6
3
Utvalg for kommunale byggeprosjekt 22
4
23
28
15
27
10
8
5
Valgstyret