icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Utvalg for kommunale byggeprosjekt (04.02.2021) - ekstraordinært

Tid og sted: 04.02.2021 kl. 15:00 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/21 Flerbrukshall Ås vg. skole. Status etter evaluering av innkomne tilbud