icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Ambulerende skjenkebevilling

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jf. § 8-9.

  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

Kriterier/vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Se alkoholloven § 1-6 andre avsnitt, § 4-5 og § 8-9

Lover

Alkoholloven

Forskrifter

Alkoholforskriften

Forskrifter

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

___

Vedlegg

Legitimasjon

Søknadsfrist

Minst fire uker før arrangementet finner sted.

Søknaden sendes til

Benytt elektronsisk søknadskjema: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=208&languageid=1&ouref=0214&auth=BANKID

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Service- og kommunikasjon
Telefon:64 96 20 00
Epost:servicetorget@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1

Kontaktpersoner

Navn:Rita Herrem
Tittel:Konsulent
Telefon:64 96 20 00
Epost:rita.herrem@as.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-07-02 10:39
Gyldig fra2006-04-27
Gyldig til2017-01-15