icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem
Trygve Sørbø Kvarme_1200x900
  

5 kjappe med Trygve

Bli bedre kjent med vår nye enhetsleder på kommunalteknikk.

Navn og alder: Trygve Sørbø Kvarme - 49 år

Stillingstittel: Enhetsleder kommunalteknikk

Når begynte du: 1.april 2022

1. Hvem er du? Prosjektleder med bred bakgrunn:  -  Landbruksmekaniker, Høyskolekandidat i Skogbruk, Master i Jordskifte og Bonde.

2. Hva har du gjort i arbeidslivet tidligere? Avdelingsleder i Fredrikstad kommune og Prosjektleder i Bane NOR siste 12 år

3. Hva gjør egentlig en enhetsleder for kommunalteknikk? Leder en flott og dyktig gjeng som ivaretar vårt kommunaltekniske anlegg som: kommunal vei, vann- og avløpsledninger og kommunens uteområder/Friområder og idrettsanlegg med mye mer…

4. Hva blir de viktigste sakene som du skal jobbe med i tiden som kommer? Bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø samt at de kommunale anleggene blir best mulig ivaretatt for alle i kommunen.

5. Hva synes du om å jobbe i Ås så langt? Mye å sette seg inn i - mange spennende utfordringer - mange flinke folk.