icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Bilde planm

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.09.2018, K-sak 63/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. Formålet med planen er å legge til rette for en ny barnehage med plass til 8 avdelinger, med mulighet for utvidelse til 10 avdelinger.

Publisert: 28. september 2018
Bilde

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak innenfor Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

Midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak ble vedtatt i Ås kommunestyre 12.09.2018, K-sak 64/18. Forbudet vil gjelde i maksimalt 4 år, og minimum frem til ny områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen er vedtatt.

Publisert: 28. september 2018
Skogveien-illustrasjon

Ås kommune vedtok R-311 Detaljregulering for del av Skogveien

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 20.06.2018, K-sak 41/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca. 40 dekar, og legger til rette for ny boligbebyggelse i form av studentboliger.

Publisert: 09. august 2018
kvestad

Ås kommunestyre vedtok R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 21.03.2018, K-sak 19/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. 

Publisert: 13. april 2018
Haug gård

Ås kommunestyre vedtok R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 21.03.2018, K-sak 18/18, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Publisert: 13. april 2018
Vinterbro næringspark

Ås kommunestyre vedtok R-314 Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark

Møtet frant sted 13.12.2017, K-sak 76/17.

Publisert: 21. desember 2017
regulering

Ås kommunestyre vedtok reguleringsplan for Sjøskogenveien 2.

Møtet ble avholdt 25.10.2017, K-sak 51/17.Planområdet er på ca. 10 dekar og legger til rette for forretning og tjenesteyting, samt opprettholde dagens bensinstasjon og veiserviceanlegg.

Publisert: 22. november 2017
GISLINE

Reguleringsplan for Dyster-Eldor er vedtatt

Ås kommunestyre vedtok reguleringsplan for Dyster-Elder i møte 21.06.2017, K-sak 36/17.

Publisert: 07. august 2017
E18

Kunngjøring om kommunestyrevedtak-Detaljregulering E18 Retvet-Vinterbro - døgnhvileplass

Med henvisning til plan og bygningsloven §12-14 første ledd bekjentgjøres det at Ås kommunestyre i møte den 21. juni 2017 har vedtatt endring av reguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro.

Publisert: 30. juni 2017
Sentralområde

Kunngjøring av kommunestyrevedtak – Midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak innenfor Ås sentralområde

Ås kommunestyre vedtok i møte 21.06.2017, K-sak 40/17, midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak innenfor Ås sentralområde. Forbudet vil gjelde i maks 4 år, og minimum frem til ny områdereguleringsplan for Ås sentralområde er vedtatt.

Publisert: 26. juni 2017
Aalerud2

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-299 Detaljreguleringsplan for massemottak på Aalerud gård

Ås kommunestyre vedtok detaljreguleringsplan for massemottak på Aalerud gård i møte 15.03.2017, K-sak 14/17. Formålet med planen er å legge til rette for en terrengoppfylling på en del av landbrukseiendommen Aalerud gård, gnr/bnr 89/1.

Publisert: 29. mars 2017
Solberg Øst

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-282 Områdereguleringsplan for Solberg Øst

Ås kommune vedtok områdereguleringsplan for Solberg Øst i møte 14.12.2016

Publisert: 12. januar 2017
Illustrasjonsbilde til planbeskrivelse, datert 11Nordbyveien

Kunngjøring av kommunestyrevedtak R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70,72 og 74

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.11.2016, K-sak 95/16, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Publisert: 14. desember 2016
Rustad skole plankart

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole

Ås kommunestyre vedtok overnevnte reguleringsplan i møte 12.10.2016, K-sak 74/16.

Publisert: 28. november 2016
Dagtilbudet

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10

 Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.10.2016, K-sak 76/16, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Publisert: 01. november 2016
Ny jord illustrasjonsbilde

R-294 Detaljreguleringsplan for «Ny jord» - Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 10.06.2015, k-sak 31/15, vedtok ovennevnte reguleringsplan, se vedlagt saksutskrift med planbeskrivelse, plankart og reviderte bestemmelser.

Publisert: 03. juli 2015
Ås rådhus

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-290 detaljregulering Grimsrudveien

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune R-290 - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei/fortau for del av Grimsrudveien.

Publisert: 25. juni 2015
Nordbyveien 122 skisse

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-280 – Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 10.09.2014, K-sak 63/14, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Publisert: 23. september 2014
Ås rådhus

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

R-286 – Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro – fastsetting av planprogram.

Publisert: 14. juli 2014
Ås rådhus

Kunngjøring: R-274 reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 18.06.2013, sak 49/14, vedtok ovennevnte reguleringsplan slik vedlagte utskrift av møtebok og saksframlegg med reguleringskart og bestemmelser viser.

Publisert: 27. juni 2014