Foto av virksomhetsleder Monica Berge-Tukh og enhetsleder Kim Bjørnar Christophersen
Endelig kan innbyggere i Ås kommune bestille time til vaksinering selv. Fra venstre virksomhetsleder barn, unge og familie Monica Berge-Tukh og enhetsleder forebyggende helsetjenester Kim Christophersen. Foto: Ås kommune/Ellen Margrete Ceeberg.
  

Åpner timebestilling for ny gruppe

Nå kan også innbyggere i alderen 65-74 år, samt innbyggere i alderen 18-64 med de mest alvorlige diagnosene, kontakte kommunen for å bestille time.

Ås kommune får endelig et større parti med vaksiner. Vi har derfor åpnet opp for timebestilling elektronisk og på telefon for innbyggere i alderen 65-74 år (gruppe 4 A). Også innbyggere i alderen 18-64 år med alvorlig underliggende sykdom slik det er definert av FHI kan bestille time (gruppe 4 B).

Diagnoser som inngår i gruppe 4 B:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Har du en av disse diagnosene og fastlege i Ås kommune, har legen gitt kommunen informasjon om deg. Har du en av disse diagnosene og fastlege i en annen kommune, kontakter du legekontoret ditt og spør om du får tilbud om vaksine der. Får du ikke det, må fastlegen din sende informasjon om deg til kommuneoverlege i Ås Sidsel Storhaug på e-link slik at du får riktig prioritering i køen her i Ås.

Innbyggere i alderen 75-84 (gruppe 3) kan også fortsatt bestille time.

Bestill time

Kun prioritert gruppe

Det er kun innbyggere i prioriterte grupper som får bestille. Prioritert grupper per nå er gruppe 3 og gruppe 4 A og B. Det vil si innbyggere i alderen 75-84 år (gruppe 3), innbyggere i alderen 65-74 år (gruppe 4A) og innbyggere i alderen 18-64 med alvorlig underliggende sykdom.

Er du ikke i prioritert gruppe, vil du fortsatt kunne logge deg inn i den elektroniske løsningen. Du vil da få tilbud om å sette deg på venteliste. Ventelisten gir kun kommunen et anslag på hvor mange som ønsker seg vaksine i de ulike gruppene. Du må derfor fortsatt bestille time når det er din tur.

Kommer flere sjanser

Om du er i en av de prioriterte gruppene og ikke får time til vaksinering denne uken, så vil det komme nye muligheter de neste ukene.

  • Vi vet ikke hvor mye vaksine vi får fremover, og kan derfor ikke legge ut timer langt frem i tid.
  • Vi kan heller ikke si tidspunkt for når vi kan vaksinere de ulike gruppene. Vi forholder oss til grupper, ikke når den enkelte er født.

Dette må du ha med

Når du skal ta vaksine, møt presis. Om du bruker medisiner, ta med medisinoversikt. Ha på klær som gjør det enkelt å få satt vaksinen på øvre arm.

All vaksinering skjer på vaksinestasjonen ved Åsgård skole i Ås sentrum