Fagprisen
Fagprisen
  

Årets fagutviklerpris er personalet ved barneboligen i Ljungbyveien

Fagutviklingen synliggjøres blant annet i bedre veiledningskompetanse hos personalet.

Årets fagutvikler pris 2012 er tildelt personalet ved barneboligen i Ljungbyveien i Ås kommune.

Fagutviklingen synliggjøres i:

- Det daglige arbeidet ved at personalet hver dag bruker ferdighetene de tilegnet seg i prosjektperioden i det praktiske arbeidet.

- Bedre veiledningskompetanse hos personalet

- Nytt prosjekt er gjennomført i forhold til en annen bruker og modellen de har utviklet skal brukes i tjenestene for funksjonshemmede i Ås kommune.

- Prosjektet er presentert for lederne i helse- og sosial i Ås Kommune

- Prosjektet er presentert for Helsegruppen (Helse- og sosialsjefer) i Follo
 
Kilde: