icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Årsmelding og tertialrapporter   ›   Årsmelding og tertialrapporter 2010 og eldre
Årsmelding 2010 forside illustrasjonsbilde

Årsmelding 2010

Tatt til orientering i kommunestyret 25. mai 2011.

1. tertial 2010 illustrasjonsbilde

1. tertialrapport 2010

Perioden 01.01-30.04.2010.Behandlet i kommunestyremøte 16.juni 2010.

Publisert: 29. juni 2010
2. tertial 2009 illustrasjonsbilde

2. tertialrapport 2009

Perioden 01.05-30.08.2009. Behandlet i kommunestyret 28.10.2009.

Publisert: 29. juni 2010
1. tertial 2009 illustrasjonsbilde

1.tertialrapport 2009

Perioden 01.01-30.04.2009. Kommunestyret 17.06.2009.

Publisert: 29. juni 2010

Tertialrapporter 2008

Publisert: 24. februar 2009

1.tertialrapport 2008

1. tertialrapport ble tatt til orientering av kommunestyret i møte 11.06.08.

Publisert: 20. juni 2008

2.tertialrapport 2007

2.tertialrapport 2007 er nå vedtatt.

Publisert: 09. november 2007
tertialforside

2.tertialrapport 2006

Perioden 1/5 – 31/8 2006. Vedtatt i kommunestyret 1.11.2006. 2. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 8 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2006 - 2009.

Publisert: 14. november 2006

Årsmelding 2005

Vedtatt av kommunestyret 10.mai 2006

Publisert: 14. juni 2006