Ås 2040 debattleder Mari Sundli Tveit
Ås 2040 debattleder Mari Sundli Tveit
  

Ås 2040-seminaret

Rundt hundre deltagere fikk med seg mange verdifulle inspill i debatten om Ås' utvikling fram mot 2040.

Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), fra 1. januar 2014 Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), i samarbeid med Ås kommune og Akershus fylkeskommune, arrangerte heldagsseminaret "Ås 2040" i Ås kino. Seminaret inngikk også i Oslo Arkitektur Triennale 2013, med tema «Arkitektur og drømmen om bærekraft».

Her fikk tilhørerne mange innspill om hva vi man må ha i tankene med en befolkningsvekst på om lag  80 prosent i følge prognosene. Det vil si en økning på 14.000 innbyggere fram til 2040.

En viktig forutsetning for at Ås er med i programmet for Nordens største arkitekturfestival, er deltagelse i Europan konkurransen, konkurransen om utformingen av deler Ås sentrum. Dette er et spennende utgangspunkt for hvordan man ser for seg Ås sentrum om rundt 30 år, og hvordan får vi en bærekraftig utvikling av Ås?

Det ble drøftet hvor stort område trenger man til hvilke typer boliger, ønsker man å bruke dyrket mark i nærheten av kollektivknutepunkt, skal vi ta i bruk områder på Campus til boliger? Boliger i nærhet til kollektivknutepunkt gir mindre transportforurensning. Betyr det at man skal bygge høye hus i sentrum?

Videre ble det diskutert hva slags sentrum ønsker man i Ås, hvilke kvaliteter er det ønskelig å satse på i kommunen, hva slags næringsliv og hvilken type arbeidskraft ønsker man skal holde til i Ås?

En av innlederne fortalte om hvordan man i Lund i Sverige har prøvd å integrere den gamle og den nye delen av universitetet, og hvordan skape forutsetninger for den livskvaliteten og opplevelsen av universitetet man ønsket.

Flere av innlederne la vekt på de kvaliteter som Ås har i dag, med en befolkning med høy kompetanse, et bra kulturtilbud og en av landets beste kulturskoler, landskapet og lyset og nærhet til naturen. Det må videreføres.

Med dette utgangspunktet er det ønskelig at Ås framstår som en foregangskommune innen enkelte områder. Som å bruke tre i bærende konstruksjoner i bygg, slik de nye studentboligene har. Her har Ås vakt nasjonal oppmerksomhet. Dette bør være med i planleggingen av Ås.

Det å knytte campus og Ås sentrum bedre sammen, var et gjennomgangstema.

Et godt råd kunne være å sette fram noen konkrete forslag som kunne skape "friksjon", for å framprovosere klare tilbakemeldinger om hva man virkelig ønsket seg. Selv om man skulle ende opp med noe som ligger som en mellomløsning.

Konkrete visjoner for Ås var det vanskeligere å få lokket ut av deltagerne. Det å bygge gjenvinnbare hus, med bærekonstruksjoner i tre, kunne bli et varemerke for Ås. Trikk fra togstasjonen til campus, "silicon valley" og badeland mellom sentrum og campus var noen få helt konkrete tanker som kom fram. Kunne Ås bli en kommune der man kan dyrke friluftsliv i sentrum, i stedefor livet på kafe?

De fleste var enige om at Ås kommune har alle forutsetninger for å klare å møte den spådde befolkningsvekten på en god og bærekraftig måte.