icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus inngang Skoleveien
Foto: Ivar Ola Opheim
  

Ås kommune får 45 millioner kroner i økte skatteinntekter for 2018

Skatteetaten har i en ny beregning endret Ås kommunes inntektsgrunnlag for skatt for 2018. Dette gir betydelige endringer i årets skatteinngang, og økningen er estimert til 45 millioner kroner for 2018.  Endringene vil medføre en betydelig styrking av kommunens netto driftsresultat for 2018.

I november hvert år gjør Skatteetaten en ny beregning av fordeling av skatt mellom stat, fylkeskommunen og kommunen etter at likningstallene foreligger. Det er i denne beregningen at Skatteetaten har kommet fram til at Ås kommune har fått for lav andel av de samlede skatteinntektene. Normalt er disse årlige justeringene mindre vesentlige, men i 2018 er det gjort endringer for Ås kommune som overgår det Kemneren har erfart tidligere.

Det er alltid stor usikkerhet knyttet til det korrigerte fordelingsoppgjør som kommer mot slutten av året. Skattemyndighetene anbefaler derfor kommunene å budsjettere med 0,- kroner i korrigeringsoppgjør. De siste årene har oppgjøret ligget på rundt 3 millioner for Ås kommune, så en korrigering på 45 millioner er helt ekstraordinært. (se egen figur)

Illustrasjon økte inntekter

Årsaken til oppgjøret er foreløpig ikke avklart. En mulig forklaring kan være enkelt-skatteytere som gir store utslag.   Rådmannen budsjetterer skatt basert på framskrivning av historiske skattetall og forventet befolkningsvekst. Rådmannen sitter ikke på ligningstall på individnivå.  Store endringer i ligningstall på individnivå vil derfor kunne gi store utslag. Rådmannen vil nå kontakte Skatteetaten for å undersøke saken nærmere og få vurdert hvilke konsekvenser det vil få fremover.

Før man vet årsaken til korrigeringen fra skatteetaten, vet vi ikke om økningen i 2018 også vil få konsekvenser for fremtidig skatteinngang. Omstillingsbehovet fremover vil derfor ikke bli mindre som følge av denne økte skatteinngangen.

Det er viktig å påpeke at denne skatteøkningen samtidig vil gi oss trekk i rammetilskuddet fra staten, som følge av systemet for inntektsutjevning for kommunene. Netto effekten av inntektsøkningen vil derfor være anslagsvis 10-20 millioner lavere enn selve skatteøkningen.  

- Det er gledelig at kommunens disposisjonsfond kan styrkes for 2018 slik at kommunen får økte buffere for fremtiden, sier rådmann Trine Christensen.

 

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her