Foto av Vibeke, Monica og Alexander foran en fargerik vegg ved paviliongen i Ås sentrum
Velkommen til sommerskole! Fra venstre: Vibeke A. Grønli (virksomhetsleder grunnskole) , Monika Berge Tukh (virksomhetsleder barn, unge og familie) og Alexander Krohg Plur (virksomhetsleder kultur og fritid). Foto: Ås kommune/Ellen M. Ceeberg
  

Ås kommune inviterer alle elever fra 1.-10. trinn til sommerskole!

Målgruppen for sommerskoletilbudet er alle elever i grunnskolen i kommunen som går i 1.-10.trinn nå i vårsemesteret.

Tilbudet er gratis og omfatter en rekke ulike aktiviteter. I brosjyren finner du informasjon om alle de spennende, morsomme og lærerike aktivitetene du kan melde barnet ditt på. Noen aktiviteter går over hele uker, og andre varer i noen timer.

Brosjyre - sommerskole i Ås 2021

Kursene har variert innhold, et felles mål er at elevene skal lære seg noe nytt og få faglige utfordringer i et trygt, aktivt og sosialt miljø!

Alle aktivitetene er gratis og krever en bindene påmelding. Det er mulig å melde på til flere sommerskoleaktiviteter.

Målgruppen for sommerskoletilbudet er alle elever i grunnskolen i kommunen som går i 1.-10.trinn nå i vårsemesteret.

De fleste aktivitetene vil foregå i ukene 25, 26, 27, 31 og 32, men det finnes også noe som skjer i juli.

Påmelding

Påmeldingen åpner fredag 21. mai. og skjer direkte til de som tilbyr de ulike aktivitetene. Se kontaktinfo under hver aktivitet. Det tildeles plasser til kursene er fulle.

Siste påmeldingsfrist er 2. juni.

Dersom det er spesielle behov arrangørene skal ta hensyn til; ta direkte kontakt med de oppgitte kontaktpersonene. Barna meldes på ut fra det trinnet de har vært elever på i skoleåret 20/21.

Vi håper mange av elevene i Ås-skolen vil melde seg på og benytte dette tilbudet!

Når et kurs er fulltegnet

Dessverre vil flere få beskjed om at kurset de ønsker seg er fullt, da det er restriksjoner på hvor mange personer som kan samles til de ulike aktivitetene.

De som tilbyr kurs setter opp venteliste i tilfelle det kommer avmeldinger.

Følgende kurs har nå fulle ventelister:

  • Sommeridrettsskolen ved Ås IL
  • Bakeriets sommerskole