icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Logo Ås kommune
Logo Ås kommune
  

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Pentagon med mer.

Ås kommunestyre har i møte 28.03.2012, sak 11/12, vedtatt overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca. 60 dekar og består av studentbyen Pentagon, 3 boliger, grøntområder og parkeringsplasser. Området ligger ca. 1,5 kilometer vest for Ås stasjon.

 

Planen legger til rette for ca. 550 nye studenthybler, i eksisterende og utvidet område vestover, med ny atkomst i nord. Reguleringsbestemmelsene for boligeiendommene i planområdet er også blitt oppgradert.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Klagen sendes til: Ås kommune, Bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, Postboks 195, 1431 ÅS.

 

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

 

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

 

Bygnings- og reguleringssjefen i Ås
 

Vedlegg:
 
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her