icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Kulturhuset
Kulturhuset
  

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for Burumskogen – detaljregulering vedtatt i kommunestyremøte 03.04.2013.
Ås kommunestyre har i møte 03.04.2013 vedtatt følgende reguleringsplan:
 
Reguleringsplan for Burumskogen – detaljregulering
Planen er utarbeidet av konsulentfirmaet Rambøll Norge AS på vegne av Finn Johan Dahls dødsbo v/ Unni Dahl Grue. Planområdet ligger omtrent 1,5 km fra Ås stasjon. Det har et areal på ca. 31 dekar og grenser mot boligområdene Landåskollen i nord, deler av Søråsteigen og Brekkeveien 21 og 23 i øst, friluftsområdet Vardåsen i sør og dyrket mark på Burum gård i vest. Planområdet er i hovedsak bevokst med skog. Området forutsettes utbygd med frittliggende boliger og konsentrert småhusbebyggelse.
 
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.     Klagen sendes til: Ås kommune, bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, Postboks 195, 1430 ÅS.
Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdatoen. Det vises til plan- og bygningslovens   § 1-9, til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.
Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.
 
Bygnings- og reguleringssjefen i Ås

Vedlegg:

Utskrift av møtebok.

Reguleringsplan med kart

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her