icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Fortettingsstrategi - rådmannens forslag
Fortettingsstrategi - rådmannens forslag
Fortettingsstrategi - rådmannens forslag
Rådmannes anbefaling er å bygge videre på strategi 3 og det betyr: - utvikling omkring en utvidet sentrumskjerne, utvikling av næringsområdet i Langbakken, Moerjordet , deler av Søråsteigen boligområde og Kaja boligområdet og langs Søråsjordet til universitetet i vest. - «Kjente prosjekter» innarbeides i det videre arbeidet, herunder utvikling av «studentbyen» på Kaja, «Maxbo»-tomta, samt bygging av Åsgård skole. Det skal vurderes om idrettsanlegget bevares som i dag.
Vei og gateplan samlet konsept
- Bildet viser de viktigste grepene i vei- og gateplan. I rapporten finnes også detaljerte kart over foreslåtte gater for fotgjengere, syklister, buss og bil.
Fortettingsstrategi - rådmannens forslag
Rådmannes anbefaling er å bygge videre på strategi 3 og det betyr: - utvikling omkring en utvidet sentrumskjerne, utvikling av næringsområdet i Langbakken, Moerjordet , deler av Søråsteigen boligområde og Kaja boligområdet og langs Søråsjordet til universitetet i vest. - «Kjente prosjekter» innarbeides i det videre arbeidet, herunder utvikling av «studentbyen» på Kaja, «Maxbo»-tomta, samt bygging av Åsgård skole. Det skal vurderes om idrettsanlegget bevares som i dag.
Vei og gateplan samlet konsept
- Bildet viser de viktigste grepene i vei- og gateplan. I rapporten finnes også detaljerte kart over foreslåtte gater for fotgjengere, syklister, buss og bil.
  

Ås kommune ønsker dine innspill om framtiden for Ås sentralområde!

Hvordan skal man utvikle Ås sentralområde? Hvor skal man bygge, og hvor skal veier og gater ligge? Kom med innspill innen fristen som er 16. oktober..

Ås kommune jobber med å utarbeide en langsiktig plan for Ås sentrum. Dette gjøres for å kunne møte framtidens befolkningsvekst på en god måte.

Arbeidet med sentrumsplanen er fortsatt i en tidlig fase. I året som har gått er det gjennomført en rekke utredninger, som gir faglige anbefalinger til planarbeidet. Utredningene er ikke ferdige planforslag, men et grunnlag for innspill og diskusjon, før selve sentrumsplanen utarbeides. Et forslag til sentrumsplan vil sendes på høring før det fattes et endelig vedtak, trolig i løpet av høsten 2018.

Kommunen ønsker nå innspill på vei- og gateplan og fortettingsstrategier for Ås sentralområde.  Kommunen håper denne innspillsrunden bidrar til en bred offentlig debatt om fremtiden til Ås sentrum.

Utredningene


Innspillfrist: Mandag 16. oktober

Adresse for innspill:
Skoleveien 1, 1430 Ås
post@as.kommune.no

Innspillene kan også gjøres direkte på våre nettside, bruk vårt elektroniske høringsskjema, link her

Alle innspill må undertegnes med fullt navn. Det anbefales å sette seg godt inn i rapportene, samt dokumentet som oppsummerer utredningene og anbefalingene. Kommunen gjør oppmerksom på at alle innspill vil bli gjort tilgjengelige i sin helhet på denne siden når innspillsperioden er avsluttet.

Kontaktpersoner:
Magnus Ohren, 64 96 24 06
Mari Olimstad, 64 96 20 75
Ellen Grepperud, 64 96 20 71

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her