R-308 Varsel oppstart Kjølstadhøgda kartskisse
R-308 Varsel oppstart Kjølstadhøgda kartskisse
  

Ås kommune - R-308 detaljregulering Kjølstadhøgda

Varsel om oppstart av planarbeid.

Innspill til planarbeidet merkes "Kjølstadhøgda" og sendes innen 01.09.2016 til

Aplan Viak AS
v/Anne Sandnes
Moerveien 5
1430 Ås
eller på e-post:
anne.sandnes@asplanviak.no

Les hele varslingsbrevet her i pdf-format

 

.R-308 Varsel oppstart Kjølstadhøgda kartskisse.jpg