Illustrasjon et rødt hjerte med hvitt kors
  

Ås kommune søker helsepersonell

Ås kommune ønsker å komme i kontakt med frivillige med helsefaglig bakgrunn, som kan bidra inn i helsetjenestene i kommunen i tiden som kommer.

Har du helsefaglig bakgrunn og kan bidra?
Ås kommune ønsker å komme i kontakt med innbyggere med helsefaglig bakgrunn som kan bidra inn i helsetjenestene i kommunen i tiden som kommer.

Registrer deg til helserelaterte oppgaver i Ås kommune her

Vi trenger å vite navnet ditt, kontaktinformasjon, om du disponerer egen bil og hva slags helsefaglig utdanning eller erfaring du har. 

Kommunen jobber med å etablere et mottak for henvendelsene, og alle som melder seg blir kontaktet.

Informasjon om hvordan du som ikke har helsefaglig bakgrunn kan melde deg som frivillig kommer - se også Frivilligsentralens side.

Dette er rammene som er satt for frivillig innsats:

  • Ingen frivillige skal gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/hjemmekarantene.
  • Frivillige har taushetsplikt
  • Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd, spørsmål skal rettes til fastlege/legevakt.
  • Alle personer i risikogrupper har et selvstendig ansvar for å vurdere hvorvidt de bør bistå i aktiviteten.