Eika ved NMBU. Foto Ås kommune
Eika ved NMBU. Foto: Ås kommune.
  

Ås kommune søker ny kommunedirektør

Vi søker en resultatorientert, framtidsrettet og samlende kommunedirektør som kan lede og gjennomføre utviklingen av Ås kommune.

Vi har satt oss ambisiøse mål om vekst og utvikling av tjenester til innbyggerne. Innovasjon gjennom digitalisering, brukerorientering og innsats for klima, natur og miljø blir vesentlige drivere fremover. Ås kommune skal være en god og attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for at medarbeiderne kan yte sitt beste.

Du må være en erfaren leder som kombinerer god og forsvarlig drift med fokus på endring og utvikling. Evnen til å samarbeide og skape solide relasjoner med folkevalgte, ansattes organisasjoner, næringslivet og andre viktige aktører i regionen tillegges stor vekt. Som leder er du tydelig, inkluderende og åpen. Et bredt perspektiv på vegne av fellesskapet er en forutsetning for å lykkes og vi vil gjerne at du er en dyktig formidler både internt og eksternt.

Se hele utlysningen og søk på stillingen