icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås kommune på kommunebarometeret 2010 til 2016 (oppdatert, sammenliknbart)
Ås kommune på kommunebarometeret 2010 til 2016 (oppdatert, sammenliknbart)
  

Ås nummer åtte i landet i Kommunal rapports kommunebarometer 2016

I de fire største sektorene, som måles, ligger Ås helt i toppen av barometeret. I snitt er Ås, som i fjor, blant landets ti beste kommuner i tjenesteyting til innbygerne.

I sin foreløpige rapport per 11. april heter det i rapporten:

"Når vi justerer for kommunenes veldig ulike økonomiske rammebetingelser, kommer Ås på en 8. plass på denforeløpige totaltabellen. Tabellen er korrigert 11. april.

Kommunen havner helt i toppen av tabellen innen vann, avløp og renovasjon. I tillegg gir nøkkeltallene godeplasseringer hva gjelder eldreomsorg, økonomi, kostnadsnivå og grunnskole – fire sektorer som tilsammen utgjør over halvparten av barometeret. Innen barnevern og barnehage er det også klart bedre plassering enn tidligere.

Det er særlig innen helse og i sosialtjenesten at nøkkeltallene trekker noe ned."

Under har vi gjengitt noen av tabellene som vi finner i rapporten. Den endelige analysen er klar litt senere i sommer. Kommunebarometeret i et nøtteskall, finner du under illustrasjonene.

Plasseringer totalt 2010 - 2016 fra rapporten.jpg

Sektorer 2010-2016 sammenlignbar serie.jpg

Ås kommune på kommunebarometeret 2016 (rapportert).jpg

Kommunebarometeret i et nøtteskall

En årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder.

Første rangering ble publisert i 2010. Årets barometer er det sjuende i rekken, og inkluderer 124 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier.

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge.

Dette er ingen vurdering av om innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut til at kommunen har noe å lære og om det virker som om innsatsen fører til målbare resultater.

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her