Ås kommune på kommunebarometeret 2010 til 2016 (oppdatert, sammenliknbart)
Ås kommune på kommunebarometeret 2010 til 2016 (oppdatert, sammenliknbart)
  

Ås nummer åtte i landet i Kommunal rapports kommunebarometer 2016

I de fire største sektorene, som måles, ligger Ås helt i toppen av barometeret. I snitt er Ås, som i fjor, blant landets ti beste kommuner i tjenesteyting til innbygerne.

I sin foreløpige rapport per 11. april heter det i rapporten:

"Når vi justerer for kommunenes veldig ulike økonomiske rammebetingelser, kommer Ås på en 8. plass på denforeløpige totaltabellen. Tabellen er korrigert 11. april.

Kommunen havner helt i toppen av tabellen innen vann, avløp og renovasjon. I tillegg gir nøkkeltallene godeplasseringer hva gjelder eldreomsorg, økonomi, kostnadsnivå og grunnskole – fire sektorer som tilsammen utgjør over halvparten av barometeret. Innen barnevern og barnehage er det også klart bedre plassering enn tidligere.

Det er særlig innen helse og i sosialtjenesten at nøkkeltallene trekker noe ned."

Under har vi gjengitt noen av tabellene som vi finner i rapporten. Den endelige analysen er klar litt senere i sommer. Kommunebarometeret i et nøtteskall, finner du under illustrasjonene.

Plasseringer totalt 2010 - 2016 fra rapporten.jpg

Sektorer 2010-2016 sammenlignbar serie.jpg

Ås kommune på kommunebarometeret 2016 (rapportert).jpg

Kommunebarometeret i et nøtteskall

En årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder.

Første rangering ble publisert i 2010. Årets barometer er det sjuende i rekken, og inkluderer 124 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige kategorier.

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av Kommune-Norge.

Dette er ingen vurdering av om innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut til at kommunen har noe å lære og om det virker som om innsatsen fører til målbare resultater.