icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Natur og fritid   ›   Ås seniorsenter
Ås kulturhus
Ås kulturhus Foto: Ivar Ola Opheim
  

Om Ås seniorsenter

Obs. Grunnet Covid-19 er Ås seniorsenter stengt inntil videre.

Ås seniorsenters intensjon
Seniorsenteret er et forebyggende tiltak for hjemmeboende pensjonister over 60 år. Senteret skal stimulere til aktivitet og engasjement og medvirke til gode sosiale nettverk og økt livskvalitet.
 
Vi har:
Faste åpningstider
Servering av mat
Tilbud om aktiviteter som stimulerer til bevegelse, opplevelse og engasjement
Tilbud om transport til og fra Seniorsenteret
Tilbud om fysisk aktivitet
- Trim
- Styrke- og balansetrening
- turgåing
Samtalergrupper
Kurs
 
Brukerne kan forvente:
Å få halvårlige program som inneholder Seniorsenterets tilbud
Å bli møtt med velvilje og respekt
Et inkluderende og positivt miljø
Varierte tilbud og tjenester
 
Det forventes av brukerne at de:
Bidrar til et inkluderende miljø
Viser respekt for Seniorsenterets regler og rutiner
 
Frivillige
Seniorsenteret er avhengig av frivillige medarbeidere. For at vi skal kunne ha et hyggelig, inkluderende, innholdsrikt og raust senter, er vi avhengig av menneskene rundt oss. Både de som bruker senteret, og de som gjør en frivillig innsats.  Har du lyst til å gjøre en innsats for eldre i Ås, tar vi imot deg med åpne armer. Du kan blant annet arbeide på kjøkkenet, dekke bord, stelle i stand til festlige anledninger mm.
 
Kontaktinformasjon:
Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 15.00
Ås Seniorsenter holder til i Ås Kulturhus, underetasjen
Moerveien 1, under biblioteket
1430 Ås
Daglig leder Ås seniorsenter: Camilla Kristiansen
camilla.kristiansen@as.kommune.no
Telefon: 64 96 23 61
Mobil: 959 39 622