Alnes, Lien, Jegstad, Lille samenes nasjonaldag feiring Ås videregående skole
Alnes, Lien, Jegstad, Lille samenes nasjonaldag feiring Ås videregående skole
  

Ås videregående med kjempeflott feiring av samefolkets dag

Ordfører Johan Alnes, fylkesordfører Nils Aage Jegstad og sametingsrepresentant Heidi Haaker var blant gjestene.

På bildet ser vi fra venstre: fylkesordfører Nils Aage Jekstad, avdelingsleder norsk og idrettsfag Beathe Lille, ordfører Johan Alnes og rektor Per Lien.

Ås videregående hadde lagt opp til en omfattende markering av samenes nasjonaldag 6. februar. Ordfører Johan Alnes holdt åpningstalen.

- Samene tilhører gruppen urfolk; et folk som var her før alle oss andre og som har fortsatt i en ubrutt linje i pakt med sin egenart og med en evne til å innta nye arenaer uten å ofre eller fornekte sin opprinnelse – selv om storsamfunnet har prøvd å tvinge urinnvånerne inn i helt andre folder. Og nettopp dette – å holde fast ved sin identitet og tilpasse seg det vi kaller et moderne liv, et moderne samfunn – er tegn på styrke! På en dag som i dag er det dette som står i fokus, sa Alnes.

Han la også til at det som er spesielt for samene, er at de er statsborgere i fire forskjellige land, nemlig Russland, Finland, Sverige og Norge. De tilhører fire forskjellige nasjoner – men utgjør ett folk, og én nasjon! Samenes nasjonaldag og flagg er også felles for samene i de fire landene.

Fra programmet nevner vi at det var hilsen fra Sametinget ved rektor Per Lien. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad hilste også. Ordfører Alnes tale er allerede nevnt, før det var avspilling av den samiske nasjonalsangen. Den ble etterfulgt av  et foredrag om fornorskingspolitikk: ‘’Hva og hvorfor, og konsekvenser av denne i dagens samfunn’’, ved Beathe Lille, avdelingsleder norsk og idrettsfag på Ås videregående skole. Deretter ble det filmframvisning med Nils Gaups Veiviseren. Foredrag om samisk kultur ved Heidi Haaker, sametingsrepresentant, var nest siste post på programmet. Hun er selv sjaman, og stilte med tromme. Dagen ble avsluttet med nok en film; Kautokeino-opprøret.

- I biblioteket har klassen  Vg1 studiespesialisering med formgiving, laget plansjer med informasjon og bilder om samisk kultur, som stilles ut på biblioteket. De har også laget video om samisk kultur som vises i lavvoene.  Vg2 interiør- og utstillingsdesign lagde lavvoer med utgangspunkt i den samiske tradisjonen. Det er plass til 2 personer i hver lavvo. De har også laget også et stort skilt i folie, med tittelen ’’samefolkets dag’’ og med det samiske flagget, forteller Nikol Konstante, design, kunst og formgivingslærer ved skolen.

Vi ble imponert over arbeidene, og utstillingen av samiske bøker, klær, smykker og andre gjenstander i biblioteket. Se bildeserien for å få et lite  intrykk av hvor flott utstillingen er.

Les mer i Ås Avis sin fyldige omtale av feiringen.