Prmeieutdeling Beintøft 2017
IVAR OLA OPHEIM
  

Åsgård og Solberg skole på pallplass i Beintøft 2017

7. trinn på Åsgård skole ble i år fylkesvinner i den nasjonale sykle- og gå til skolen- kampanjen Beintøft, og premieres med 5000 kroner fra Miljøagentene.

Ås kommune premierer også de beste klassene i kommunen med penger til klassekassa. I Ås kommune deler 7. trinn på Åsgård skole pallen med syvendeklassingene på Solberg skole, som kom på 2. plass, og 6. trinn på Solberg på 3. plass.

Ordfører Ola Nordal delte ut premien til de stolte og glade vinnerne på 1. – og 4. plass i Ås på utescenen på Åsgård skole den 17. oktober. Ordføreren gratulerte de beintøffe skoleelevene med seieren, og var imponert over hvor mye elevene hadde gått og syklet. Han fortalte at klassene som var med på Beintøft i Ås til sammen har gått, sykla og sparkesykla nesten 6000 km i løpet av de fire ukene kampanjen varte. Det er like langt som fra Ås til Roma og tilbake igjen, og attpåtil en tur til Stockholm. Nordal oppfordret elevene til å fortsette med de gode vanene sine også utover vinteren.

7 klasse ved Åsgård skole fikk 2400 poeng i Beintøft 2017, og har gjort en formidabel innsats. Det var 21 andre klasser som også hadde full pott på nasjonalt nivå, så vinner ble kåret ved loddtrekning. Barna i vinnerklassen har totalt gått, syklet og sparkesyklet 1.920 km til og fra skolen i kampanjeperioden fra 4. – 29. september. Med å bruke beina istedenfor å bli kjørt til skolen har de spart miljøet for 255 kg CO2!

Vinnerklasser i Ås

I Ås kommune deltok 21 klasser fra Brønnerud, Solberg, Rustad og Åsgård skole. Vinnerklassen på Åsgård hadde tett konkurranse fra 7. og 6. trinn på Solberg skole, og 6. trinn på Åsgård. I tillegg til å premiere de 4 beste klassene i kommunen, blir også de beste klassene på de øvrige deltakende skolene premiert. Under er oversikten over vinnerklassene og premiene de får til klassekassa. Pengepremiene kommer fra folkehelsemidler og klimasatsmidler i Ås kommune.

Første plass: 7. trinn, Åsgård skole, 2000 kr

Andre plass: 7. trinn, Solberg skole, 1500 kr

Tredje plass: 6. trinn, Solberg skole, 1000 kr

Fjerde plass: 6. trinn, Åsgård skole, 500 kr

Beste trinn på Rustad: 4. trinn, 500 kr

Beste trinn på Brønnerud: 6. trinn, 500 kr

Fortsett med de gode vanene!

Ås kommune ønsker at flere barn skal gå eller sykle til skolen, og har derfor oppfordret alle barneskolene til å delta i Beintøft, og håper det blir enda flere deltakere til neste år. Det finnes ulike kampanjer for å motivere til mer aktiv skolevei, og skolene står fritt til å velge hvilken kampanje de vil delta i, eller om de vil lage sin egen kampanje. Grunnen til at Ås kommune promoterer og premierer Beintøft, er at dette er en nasjonal kampanje som har vært drevet i flere år, med et godt system for deltakelse på internett.

Selv om kampanjen nå er over, oppfordrer kommunen likevel alle elever i Ås til å følge opp den gode innsatsen og fortsette å gå og sykle til skolen gjennom hele året.