icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Alle høringer
langbakken

R-333 Detaljregulering for Langbakken Nord (B1) - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og plan behandlet ovennevnte planforslag i møte 03.03.2021, HTP-sak 11/21, og fattet vedtak om å sende planen til offentlig ettersyn. 

Bilde

Offentlig ettersyn av søknad om akvakulturtillatelser for fisk i landbasert anlegg i Ås kommune

NMBU Veterinærhøgskolen søker om akvakulturtillatelser for laksefisk og andre arter enn laksefisk, modellfisk, i landbasert anlegg i Ås kommune.

Publisert: 12. april 2021
Ingressbilde

Endring av R-272 Reguleringsplan for Nygård næringspark - Høring

Nygård Utvikling AS og Nygård Næringspark Nord AS fremmer forslag til endring av reguleringsplan for Nygård næringspark i Ås kommune.

Frist for innspill til endringen er den 16. april 2021.

Publisert: 19. mars 2021