Anniken Huitfeldt i Ås sentrum sammen med lokalpolitikere
Anniken Huitfeldt i Ås sentrum sammen med lokalpolitikere
  

Anniken Huitfeldt på befaring i Ås sentrum

Ståtsråden var invitert av Akershus Arbeiderparti for å se på hvor man kan bygge nye boliger i en vektskommune som Ås.

Ordfører Johan Alnes tok i mot statsråden ved Ås stasjon i dag. Fra Ås ble hun også møtt av Laila P: Nordsveen, kommunestyrerepresentant fra Ås arbeiderparti, leder av lokalaget i Nordby.

Fra Akershus arbeiderparti stilte Sverre Myrli og Gunvor Eldregard.

Alnes orienterte om Ås' planer om boligutbygging, og innsigelser kommunen har fått blant annet om for lang avstand til Ås stasjon. Han tok med Huitfeldt på en liten runde i sentrum for å vise at man nå satser på en høy utnyttelsesgrad når man bygger boliger i sentrum.

Huitfeldt, som var en av pådriverne for å få Veterinørhøgskolen til å flytte til Ås, var opptatt av at Ås er en av kommunene med størst vekst i folketallet blant Akershuskommunene.

- Det er flere forhold som har øket presset i Ås. Det er viktig å bygge leiligheter og rekkehus i sentrumsnære områder, mente Huitfeldt i en kort kaffepause på Lesestedet, før hun måte haste videre til nye møter.

Sverre Myrli ønsket å skape en debatt om hvilke kriterier som legges til grunn i boligbyggingen.

- Boligbyggingen taper i kampen mot jordvern, vi må innse at boligbygging også er viktig. Hva skal vi verne, og hva kan vi bygge ut, kan vi dyrke alternative områder, som en kompensasjon for dagens dyrket mark som blir brukt til boligbygging, undret Myrli.