Gågate i Ås sentrum, Skoleveien
Gågate i Ås sentrum, Skoleveien Henrik Christie
  

Arbeidet med gågata er i gang!

I løpet av de neste ukene skal det plantes trær, lages sykkelparkering, settes ut benker og bygges fundament til ny Tandberg-skulptur.

Deler av Skoleveien har blitt gågate

Nå skal gata få et helhetlig preg med jevnt dekke og ledelinjer. Det skal plantes nye trær og etableres sykkelparkering og benker.

I tillegg skal det anlegges et fundament til en ny Tandberg-skulptur som får en sentral plassering når alt står klart.

Anleggsperioden blir rundt 7 uker. Det vil dessverre bli noen utfordringer med fremkommelighet i anleggsperioden, men vi ser fram til en flott gate som vil stå ferdig om noen uker!