Møte om sentrumsutvikling
Møte om sentrumsutvikling
Ordfører Ola Nordal presenterer formål og viktige hensyn i arbeidet med sentrumsplanen
Møte om sentrumsutvikling
Ordfører Ola Nordal presenterer formål og viktige hensyn i arbeidet med sentrumsplanen
  

Arbeidet med ny sentrumsplan for Ås fortsetter

I forbindelse med arbeidet har kommunen i den siste tiden deltatt i møter med berørte borettslag og eneboligeiere i sentrumsområdet.

Kommunen deltok ved generalforsamlingen for FLS borettslag 12.04, og det ble holdt et særskilt møte med beboere i Moerveien og Brekkeveien 17.04. 

Kommunen presenterte  i  møtene innholdet i det pågående planarbeidet, og redegjorde for status, fremdrift og muligheter for medvirkning. Et viktig formål med møtene har vært at deltakerne fikk stille spørsmål, fremme motforestillinger og diskutere utfordringer,  og på den måten få en bedre forståelse av planprosessen og hvordan bli involvert videre. 

Du kan følge det pågående planarbeidet  gjennom kommunens nyhetsside for sentrumsutvikling (http://www.as.kommune.no/sentrumsutvikling.403908.no.html). Har ditt borettslag, eller forening, et særlig ønske om å bli orientert? Ta kontakt med kommunens planavdeling via epost, post@as.kommune.no.