icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Arealinnspill
Aas_kommunevaapen_2016_liggende
  

Har du arealer for mottak av rene, naturlige masser og/eller snø?

Kommunen ønsker å få innspill fra grunneiere som kan ha arealer som egner seg til mottak og håndtering av overskuddsmasser fra byggeprosjekter og/eller snø fra snøbrøyting.

 

Det skal bygges mye i Ås i årene som kommer, og det vil generere store mengder med overskuddsmasser.

Kommunen ønsker at det meste av de rene, naturlige massene fra disse prosjektene gjenbrukes på byggeområdene, og tas hånd om innenfor kommunegrensen. Det krever at det settes av arealer til dette i kommuneplanen. Det er i denne omgang tre formål som vi ønsker arealinnspill til:  

  • 1. Arealer som kan brukes til terrengregulering: Med terrengregulering menes tilføring av rene, naturlige masser for å forme landskap i forbindelse med bygg og anlegg, stabilisering av grunn, forebygging av flom eller bedre utforming av landbruksareal.
  • 2. Arealer som kan brukes til mellomlager: Mellomlager er midlertidig lagring av overskuddsmasser. Dette er lagring hvor omløpstiden er mindre enn ett år før overskuddsmassene går til deponi, eller mindre enn tre år før overskuddsmassene går til gjenvinning eller behandling.
  • 3. Arealer som kan brukes til behandlingsanlegg: Behandlingsanlegg for overskuddsmasser er anlegg hvor overskuddsmassene gjennomgår en behandling, som f.eks. sortering og bearbeiding før den gjenbrukes.

I tillegg ønsker vi innspill på arealer som kan brukes til mottak av snø fra snøbrøyting.

Er dette interessant for deg, fyll ut skjemaet under, og send det til post@as.kommune.no. Har du spørsmål, kontakt Solveig Viste på e-post solveig.viste@as.kommune.no, eller på telefon 975 61 783.

Frist for innspill er 28/10.

Skjema for arealinnspill