icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Avgifter og gebyrer

Oversikt over kommunale avgifter og gebyrer 2021

Tabellen gir en oversikt over avgiftene og inntektene på de respektive tjenester sammenlignet med foregående år.

Hele oversikten kan du også se samlet i  Framsikt: Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2021-2024 - Vedlegg 4A Kommunale avgifter og gebyrer.

Publisert: 12. januar 2021