Brygga på Breivoll
  

Badebrygga nord på Breivoll er ødelagt

På grunn av sikkerheten er den derfor stengt frem til vi får reparert den. Vi ber alle om å respektere sperrebåndene som er satt opp.