icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage
  

Barnehagetilbud i Ås kommune

Her finner du felles informasjon for alle barnehagene.

Oversikt over barnehagene i Ås

Kontaktinformasjon

Barnehager og skoler i Ås kommune er organisert i kommunalområdet Oppvekst og opplæring.

Besøksadresse: Skoleveien 1, 1430 Ås
Postadresse: Ås kommune, Oppvekst og opplæring, postboks 195, 1431 Ås 
Åpningstid: 09.00 – 14.30
Telefonnummer (sentralbord): 64 96 20 00
E-post: post@as.kommune.no

Kommunalsjef for Oppvekst og opplæring er Ellen Benestad

Kommunale barnehager

Det er 6 kommunale barnehager i Ås. De kommunale barnehagene eies og drives av Ås kommune. Barnehagene er administrativt tilknyttet komunalområdet oppvekst og opplæring.
Les mer om kommunens administrative organisering her. 
Kommunens barnehager holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.

De kommunale barnehagene i Ås arbeider etter Reggio Emilia- filosofi og har felles pedagogisk plattform

Opptakskrets for kommunale barnehager er hele Ås kommune. Kommunale barnehageplasser tildeles barn som er bosatt i Ås kommune. Barnet må være bosatt i Ås fra og med den måneden barnehageplassen tas i bruk.

Private barnehager

Det er 12 private barnehager og 2 private familiebarnehager i Ås. De har ulike åpningstider, styringsform og opptakskriterier.

Betalingssatsen er den samme i kommunale og private barnehager. Det gis søskenmoderasjon og inntektsredusert oppholdsbetaling i samsvar med kommunens betalingsreglement.
 
Kommunen har tilsynsplikt overfor de private barnehagene.