2018-10-26 Synlig syklist Ås stasjon
IVAR OLA OPHEIM
2018-10-26 Synlig syklist Ås stasjon
Mange fikk gratis lys og refleks i dag.
2018-10-26 Synlig syklist Ås stasjon
Det var populært med gratis utstyr.
2018-10-26 Synlig syklist Ås stasjon
Særlig de yngre syklistene satte pris på å få gratis lysutstyr.
2018-10-26 Synlig syklist Ås stasjon
Det tar ikke mange tiendeler å få et gratis refleksbånd på vei til toget.
2018-10-26 Synlig syklist Ås stasjon
Mange fikk gratis lys og refleks i dag.
2018-10-26 Synlig syklist Ås stasjon
Det var populært med gratis utstyr.
2018-10-26 Synlig syklist Ås stasjon
Særlig de yngre syklistene satte pris på å få gratis lysutstyr.
2018-10-26 Synlig syklist Ås stasjon
Det tar ikke mange tiendeler å få et gratis refleksbånd på vei til toget.
  

Bedre synlige syklister etter fredagens lysaksjon

Fra morgen kom Syklistenes Landsforening og Akershus fylkeskommune til Ås stasjon i morgengryet for å dele ut sykkellykter til syklister. Ås kommune var med for å bidra til at syklistene ble mer synlige i høstmørket.

Du skal straks stille klokka, nå må du også huske lys på sykkelen!

Syklistenes Landsforenings (SLF) landsomspennende kampanje Synlig syklist ønsker å minne oss på at innføring av normaltid også bør minne deg på å montere sykkellyktene! De står på strategiske steder der syklister ferdes og minner om betydningen av lysbruk og potensielt avverger både farlige situasjoner og bøter til syklister. Fredag var de på Ås stasjon og i løpet av en snau time forsvant gratis lys og reflekser til travle syklister og togpendlere. Noen stoppet litt lenger for å få montert lys, eller varme seg på litt kaffe.

Det var bare blide fjes å se blant morgentraffikantene og de som stilte for å dele ut utstyr.

Hvorfor er det så viktig med lys på sykkelen?

Tall fra Transportøkonomisk institutt viser at andelen syklister som sykler med lovlig lys i mørke, er omtrent to tredjedeler. Å sykle uten lys når det er mørkt, kan bøtelegges av politiet med 1150 kroner. Det er sure penger. Verre er det å kjøre på en medtrafikant (bilist, syklist eller fotgjenger) som ikke har sett deg!

Alle som sykler når det er mørkt, er lovpålagt å ha lykter og reflekser på sykkelen. Ikke bare er det påbudt med lys, det er også veldig smart. Med lys og reflekser blir du en synlig syklist i trafikken. Dette gjør at du blir oppdaget tidligere av andre, og farlige situasjoner kan lettere unngås.

Det er mange gode grunner til å fortsette å sykle gjennom høsten og vinteren. Lys og reflekser er enkle forholdsregler som gjør syklingen tryggere.  SLF monterer gratis lys denne morgenen på Ås stasjon for å bidra til tryggere sykling!

Arbeid med trafikksikkerhet i Ås kommune

Ås kommune vedtok sykkel- og gåstrategi med tilhørende tiltaksplan våren 2018. Et viktig satsingsområde i strategien er bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere. Målet innen dette innsatsområdet er at trafikksikkerheten for syklister og fotgjengere er bedret innen planperioden, og at det ikke blir noen økning i ulykker med myke trafikanter til tross for økning i andel syklister og gående. For å nå dette målet vil kommunen ha fokus på bedre infrastruktur og utbedring av ulykkespunkter. Kommunen jobber også med konkrete andre tiltak, spesielt sikring av skolevei og fartsreduserende tiltak, som er beskrevet i kommunens tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Kommunen vil i sitt kampanjearbeid ha fokus på trafikksikker adferd blant syklister, og at syklister bruker lys og refleks. Syklister og fotgjengere må på sin side ta ansvar for å bli sett i mørket. Det er derfor positivt at Syklistenes Landsforening gjennomfører synlig syklist-aksjon i Ås.

Her kan du laste ned en rapport fra Syklistenes Landsforening (PDF-format).