icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingressbilde
  

Begrenset høring - Forslag til reguleringsendring av R-205 Bølstadfeltet/Vinterbrobakken i Ås kommune

Norconsult AS har på vegne av 3 grunneiere i Vinterbrobakken 4, 5 og 6 utarbeidet et forslag til en mindre justering av gjeldende reguleringsplan ved deres eiendommer.

Frist for innspill til endringen er den 14.12.2020.

Planforslaget omfatter justert veg langs Vinterbrobakken innenfor planavgrensningen, og

justert gangveg i vest mot friområdet. Endring av vegtrasé foreslås for bedre å samsvare med faktiske bygd veg, bygd veg er bedre tilpasset terrenget og eiendomsgrenser i området og endringene er ønsket av de tre grunneierne.

Vegen er trukket noe mer mot sør enn gjeldende regulering. Gangveg i vest foreslås regulert slik som gangvegen faktisk er bygd og har ligget der i flere år.

Lengdeprofiler av gangvegen viser at stigningen ikke blir nevneverdig bedre med regulert trase’ i forhold til dagens gangveg.

Frist for innspill til endringen er den 14.12.2020.

Innspill kan sendes til Inge.Gunnes@norconsult.com.

Vedlegg: 
- Plankart
- Høydeprofil

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her