icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
NAV
NAV Foto: Ivar Ola Opheim
  

Behov for boliger til bosetting av flere flyktninger i Ås kommune

Med bakgrunn i at det har den siste tiden kommet mange flyktninger til Europa og Norge vil Ås kommune også være berørt av den pågående flyktningkrisen som hele verden er vitne til.

For at Ås kommune skal kunne svare positivt på statens anmodning om flere bosettinger, har vi behov for flere boliger i kommunen.

Flyktningetjenesten ved NAV Ås ønsker å komme i kontakt med deg som vil bidra til at disse flyktningene kan bli raskere bosatt og få en god start på et nytt liv i et nytt samfunn.

Hvilke flyktninger bosettes i Ås kommune:

 • Flyktninger fra statlige asylmottak som er innvilget asyl/oppholdstillatelse

 • Personer som kommer direkte som kvoteflyktninger/ overføringsflyktninger, og er innvilget oppholdstillatelse i forkant av innreise til Norge

 • Eks. på nasjonalitet: Syria, Eritrea, Etiopia, Sudan, Afghanistan, Somalia

 • Cirka 70 % enslige menn/ kvinner og 30% familier

Vi ønsker å ha kontakt med deg som kan tilby:

 • Hybelleilighet, leilighet og hus

 • Bolig som er godkjent som selvstendig bolig/utleieenhet

 • Leiekontrakt som varer i minst 3 år

 • Individuell leiekontrakt til bosettinger i bofellesskap

 • Bolig med sentral beliggenhet. Dersom boligen ikke ligger sentralt, må det være god bussforbindelse

 • Bolig med nøktern god standard

 • Eksempel på leiepriser:

  Hybelleilighet cirka 5500-6500

  To-roms leilighet cirka 7500-8500

  Tre-roms leilighet cirka. 8500-10500

  Fire-roms leilighet cirka. 11 000- 13000           

Hva kan Flyktningetjeneste ved NAV tilby?

 • Vi kommer på befaring, evt. sammen med en representant fra kommunens Eiendomsavdeling

 • Vi tilrettelegger for kontraktsmøte mellom utleier og leietaker

 • Vi stiller depositumsgaranti for husleie som skal dekke evt. manglende innbetaling av husleie, skadeverk utover normal slitasje

 • Alle bosatte flyktninger får en kontaktperson i NAV som følger opp leietaker og boforholdet i samarbeid med utleier

 • Vi lager husordensregler for bosettinger i bofellesskap

 • Vi gir råd, veiledning og informasjon til leietakere om bo-ansvar, husordensregler, renholdsansvar (innvendig og utvendig), og konsekvenser for misligholdt leieavtale

 • Vi stiller opp på møte med utleier så snart det er behov for et oppfølgingsmøte

Dette forventer vi av deg som utleier:

 • Du er tydelig om dine krav før inngåelse av skriftlig leiekontrakt

 • Du tør å kommunisere med og informere leietaker om hans/hennes ansvar for å følge opp krav i leiekontrakten

 • Du kontakter Flyktningetjenesten ved NAV umiddelbart ved misligholdt leieavtale, og ber om et trepartsmøte med leietaker og Flyktningetjenesten ved behov.

Kontaktperson:

Flyktningkonsulent og bosettingsansvarlig Robabeh Afshari,

Flyktningetjenesten i NAV

Telefon: 474 66 727

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her