icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Boligpolitisk plan for Ås forslag pr 03052019 illustrasjonsbilde
  

Boligpolitisk plan for Ås kommune - høring

Boligpolitisk plan for Ås kommune er lagt ut på høring, med høringsfrist 12/6-2019.

Den boligpolitiske planen for Ås kommune er et verktøy for å møte befolkningsveksten i Ås. Kommunen må ha en aktiv boligpolitikk for at det bygges nok boliger på riktig sted, at det bygges varierte boliger som møter ulike behov og at bomiljøet blir mangfoldig og inviterer til aktivitet, fellesskap og deltakelse.

Planen skal vise hvordan kommunen sammen med aktørene i boligmarkedet, ivaretar boligbehovene til mennesker i ulike livssituasjoner. Dette ses i sammenheng med at det legges til rette for en fortettet tettstedutvikling som bl.a. bidrar til at ambisjonene om nullvekst i persontransport nås.  

Det er første gang kommunen lager en slik helhetlig boligpolitisk plan. Planen inneholder forslag til målgrupper, mål og strategier for det boligpolitiske arbeidet. Den gir også en oversikt over aktuelle virkemidler kommunen bruker og kan bruke, samt en tiltaksdel.

Høringsbrevet

Boligpolitisk plan for Ås forslag per 03.05.2019

Her kan du gi innspill: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languageCode=nb

Hvis du har behov for utskrift av høringsdokumenter og vedlegg, kan du få det på Servicetorget på Rådhuset i Ås, Skoleveien 1.

Er det andre du mener som bør få denne planen på høring, eller har du spørsmål,  send en melding om det til Solveig Viste, solveig.viste@as.kommune.no

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her