icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
2019-08-22 Folkel¢pet i Ås foto Ivar Ola Opheim (85)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (187)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (196)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (198)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (204)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (209)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (211)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (213)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (215)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (217)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (220)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (223)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (230)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (244)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (255)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (259)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (267)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (277)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (3)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (5)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (9)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (17)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (18)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (27)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (30)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (39)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (42)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (43)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (45)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (46)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (51)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (55)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (60)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (61)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (65)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (67)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (70)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (72)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (74)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (75)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (79)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (85)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (89)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (94)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (98)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (102)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (112)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (118)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (120)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (121)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (122)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (124)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (127)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (128)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (132)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (134)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (135)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (136)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (138)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (140)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (144)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (146)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (147)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (148)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (149)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (151)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (153)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (157)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (158)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (160)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (166)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (168)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (170)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (172)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (179)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (182)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (183)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (187)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (196)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (198)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (204)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (209)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (211)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (213)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (215)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (217)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (220)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (223)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (230)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (244)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (255)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (259)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (267)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (277)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (3)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (5)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (9)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (17)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (18)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (27)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (30)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (39)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (42)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (43)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (45)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (46)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (51)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (55)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (60)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (61)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (65)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (67)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (70)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (72)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (74)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (75)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (79)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (85)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (89)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (94)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (98)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (102)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (112)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (118)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (120)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (121)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (122)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (124)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (127)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (128)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (132)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (134)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (135)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (136)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (138)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (140)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (144)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (146)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (147)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (148)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (149)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (151)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (153)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (157)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (158)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (160)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (166)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (168)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (170)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (172)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (179)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (182)
2019-08-22 Folkeløpet i Ås foto Ivar Ola Opheim (183)
  

Bra deltagelse i Folkeløpet - været tatt i betrakning

Værgudene spilte delvis på lag, og det ble opphold da tilsammen 52 løpere i nesten alle aldere la i vei på sine ulike løyper.

Her fikk alle barn startnummer 1 på brystet, og det var rundt tjue ivrige barn som først varmet opp sammen med hverdagstrener Øyvind Kvernen, som står bak arrangementet Folkeløpet.  Innsatsen var på topp i den en kilometer lange runde i Ås sentrum, og her var alle vinnere. I mål fikk alle medalje rundt halsen.

To av de yngre i barneløpet var søstrene Anna (fem år) og Ingrid (tre år) Gundersen Bauge. Vi lurte på hvordan løpet hadde vært:

- Morsomt, synes Anna, som nok synes det ikke er helt lett å svare på jounalistens sprøsmål. Storesøster Ingrid, som er med i Ås Il og har løpt litt før, svarer litt mer utdypende:

- Det var gøy! Men litt slitsomt også, synes Ingrid mens hun og søsteren stolt viser fram medaljene til fotografen.

Fra administrasjonen i kommunen var det flere som løp, og ordfører Ola Nordal hadde også knytt på seg løpeskoene. Vi lurte på hva hans løpsplan er:

- Nå er det folkehelsen som er i sentrum. det er viktig at alle kommer seg ut, enten de går eller jogger, så jeg er her først og fremst for å bidra til å fremme folkehelsen.

Og det lyktes Folkeløpet med, vi snakket med flere som ikke hadde løpt på en stund, men som nå hadde blitt motivert til å komme i gang igjen.

I Folkeløpet er alle vinnere, men noen må likevel komme først i mål. Raskest av alle var Nils Tveite (17 år), medlem av Ås IL, og som holder blant annet på med orientering og friidrett.

- Jeg bestemte meg en femten til tjue minutter før løpet startet at jeg skulle delta, så oppvarmingen med pannekaker til middag var ikke helt ideel. Det gikk greit å løpe, jeg er fornøyd med innsatsen, som tilgfeldigvis hadde gul (leder)trøye da han kom i mål med startnummer 731 på brystet.

Blant kvinnene var det startnummer 190 Signe Isum (24 år), som var den raskeste. 

- Jeg fikk en liten knekk på første runde, men så fikk jeg flyten igjen på andre runden, så jeg er fornøyd.

Blant alle som løp den lengste løypa, var det en som  etter første runde ombestemte seg og tok en runde til på sparket, og det var åtte år gamle Erlend Stokke Meen.

- Jeg kom til runding, og pappa løp sammen med meg akkurat da. Da fikk jeg lyst til å løpe en runde til sammen med han. Jeg følte meg sprek etter en runde, forteller Erlend.

Erlend driver med fotball, orientering og ski, og vi lurer på om han har løpt så langt før, og angret han på valget?

- Nei, jeg har ikke løpt så langt før, og jeg ble ganske sliten, men jeg angrer ikke på valget, smiler en av de yngste som løp så langt, og med startnummer 51 viser han fram medlajen han fikk. 

Og etter stemingen ved målgang, og ved premiutdeling og bananspising etterpå, tror vi at ingen av deltagerne angret på at de løp en runde i Ås denne kvelden. Så får vi håpe at løpelysten ble vekket hos noen, og at det blir flere Folkeløp i årene som kommer.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her