icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem
Logo Ås kommune
Logo Ås kommune
  

BRA-midler gir bedre kollektivtilgjengelighet i sentrum av Ås

Kommunen er tildelt 600 000 kroner i planleggingsmidler, fordelt likt  til miljøgate Brekkeveien og til gågate i Skoleveien.

Ås kommune har fått tildelt såkalte BRA-midler – tilskudd for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransport. Det er Samferdselsdepartementet som har innvilget pengene etter søknad fra kommuen.

Forutsetningen er at kommunen kan stille med 25 prosent av kostnadene til å bedre den universelle framkommeligheten i sentrum og i kollektivtrafikken.

- Vi har i budsjettet for 2012 satt av ti millioner korner til utvikling av infrastruktur i Ås sentrum. Vi vil bruke av disse midlene, opplyser ordfører Johan Alnes.

Du kan lese mer om universell utforming på Samferdselsdepartementets hjemmeside her.