Ingressbilde handlingsplan_skalert[1]
  

Budsjett 2021 og handlingsprogram 2021-2024

Formannskapet behandlet rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2021-2024 i møte 25. november. Behandles videre i kommunestyret 10. desember.

Formannskapets innstilling i sak om handlingsprogram og budsjett kan leses i protokoll fra møte 25.11.2020 i sak 99/20.

Kommunestyret vil fatte vedtak torsdag 10. desember 2020 i møte som starter kl. 9.00.

Møtene overføres direkte og legges i opptak på  web-tv på kommunens nettsider.