Ny kommune illustrasjonsfigur
Ny kommune illustrasjonsfigur
  

Bygg din egen kommune!

Har du egne tanker og ideer om hvilke kommuner som burde slå seg sammen? På neste side kan du lese mer om hvordan du gjør det.

På regjeringens nett side Ny kommune kan du lese om hvordan du kan finne faktagrunnlag og statistikk for å kunne gjøre deg opp en mening om hvilke kommuner som kan passe å slå sammen.

Du kan også se på kommunestyresak 66/15 for å lese mer om hva som skjer i Ås kommune.

Har du ønsker, eller har meninger, du vil formidle til kommunen, så send en e-post til post@as.kommune.no, eller et brev til: Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås. Du kan også ta kontakt på vår Facebookside.