Byggesak og geodata

Om oss

Enheten er delt to avdelinger i Ås; byggesak og geodata. Vi har blant annet følgende ansvarsområder: 

Byggesak

 • byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • behandling av saker etter lov om eierseksjoner
 • tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • byggesaksarkiv 

Geodata

 • opprette nye eiendommer
 • oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 • registrering, retting og ajourføring av matrikkelen
 • behandling av saker om offisiell adressering etter matrikkelloven
 • forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens kartdata
 • salg av eiendomsinformasjon (meglerpakker)  i samarbeid med servicetorget  
 • eiendomsopplysninger

Kontaktinformasjon

Enhet for byggesak og geodata holder til på Rådhuset. 

Skoleveien 1, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
post@as.kommune.no
Telefonnummer 64 96 20 00

Telefontid og åpningstid hos byggesaksavdelingen


Du kan snakke direkte med en saksbehandler i byggesaksavdelingens drop-in tid:

 • Mandag fra kl. 12.00 - 15.30
 • Onsdag fra kl. 12.00 - 15.30
 • Torsdag fra kl. 12.00 - 15.30

(NB: Gjelder både for fysisk oppmøte og telefonsamtale)

Drop-in egner seg best for kortere spørsmål, eller for å avtale et møte. Ring sentralbordet på 64 96 20 00 som setter deg til ledig saksbehandler, eller besøk oss på Ås rådhus.

Telefontid og åpningstid hos geodataavdelingen

Geodataavdelingen har ingen begrenset telefontid eller åpningstid. Du kan stort sett nå medarbeiderne på telefon eller drop-in mellom 08:00 og 15:30 hver dag. Dersom du skal ha tak i en bestemt medarbeider er det lurt å avtale tid på forhånd.