icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Byggesak og geodata   ›   Bygge, rive, endre
  

Skal du bygge noe nytt, rive eller endre på eksisterende bygg?

Byggesøknandsprosessen

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har mange gode råd og tips.

Det er viktig at du tar deg tid til å lese og setter deg nøye inn i hva som kreves før du setter i gang med byggingen. 

Må jeg søke?

Enkelte tiltak er unntatt fra byggesaksbehandling. Selv om tiltakene nevnt over er unntatt søknadsplikt, må de allikevel tilfredsstille en del krav gitt i blant annet plan- og bygningsloven og gjeldene reguleringsplan for din eiendom. Dette gjelder blant annet: 

​Les mer om hva som er unntatt søknadsplikt hos Direktoratet for Byggkvalitet

Åtte steg fra idé til ferdig søknad

Hos direktoratet for byggkvalitet kan du se stegene du må igjennom fra du starter planleggingen til tiltaket er ferdig og har fått ferdigattest.

Fra idé til ferdig søknad

 

Begrensninger og muligheter innenfor reguleringsplan

For å finne ut hva som gjelder for din eiendom må du lese i bestemmelsene knyttet til reguleringsplanen som gjelder for din eiendom. I enkelte områder er det ingen reguleringsplan, da er det kommunenplanens bestemmelser som gjelder. For å finne gjeldene reguleringsplan for din eiendom gjør du følgende:

  1.  Gå til Kommunekart.com
  2. Søk etter adressen din eller gårds- og bruksnummeret ditt i søkefeltet oppe til venstre.
  3. Vent til kartlagene til høyre er lastet inn. Velg deretter "Reguleringsplan" Dersom "Reguleringsplan" ikke kommer frem er det trolig kommuneplanen som gjelder. Da trykker du på "Gjeldende Komuneplan"
  4. Trykk på "Planinformasjon"
  5. Velg "Gå til planarkivet"
  6. På denne siden finner du gjeldende bestemmelser og det originale reguleringsplankartet.

Kart, nabolister og nødvendig dokumentasjon

Dersom tiltaket er untatt søknadsplikt er det tilstrekkelig at du selv skriver ut et kartvedlegg fra Kommunekart.com. Dersom tiltaket ikke er unntatt søknadsplikt må du bestille situasjonskart fra kommunen. Tiltaket må da nabovarsles.

Her kan du lese mer om hvordan du bestiller naboliste, kartdata og andre eiendomsopplysninger.

Både profesjonelle og private kan nå bruke digitale løsninger for å sende inn byggesøknad

Digital innsending av byggesøknad hos DIBK

Vil du heller søke på den tradisjonelle måten, finner du også byggesaksblanketter hos Direktoratet for Byggkvalitet.

Gebyr

Gjeldende gebyrregulativ vil du alltid finne på kommunens nettsider. Gebyrregulativet blir vedtatt av kommunestyret.

Send søknaden

Når du har satt deg nøye inn i gjeldende lover og regler, gjeldende reguleringsplan, skaffet nødvendig dokumentasjon og varslet naboene er du klar til å sende søknaden.

Spørsmål og svar

Du finne relevante spørsmål og svar på denne siden